Senne rybniky

 

Národná prírodná rezervácia Senné rybníky sa rozprestiera na východnom Slovensku, kde sa nachádza tzv. senianska depresia, jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Svojím vedeckým a ochranárskym významom nadobudla medzinárodný charakter.

V katastrálnom území Iňačoviec, Blatnej Polianky a Senného bola vybudovaná sústava rybníkov s rozlohou 700 ha, z ktorých najväčší o rozlohe 213 ha bol 27. 5. 1974 (Vyhl. MK SSR č. 35282/74-OP) vyhlásený za Štátnu prírodnú rezerváciu Senné - Rybníky, za účelom ochrany vzácnych biocenóz a vodného vtáctva na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele.

V zmysle v súčasnosti platného zákona o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 1.1.1995 sú Senné rybníky ustanovené za národnú prírodnú rezerváciu (NPR), ktorá predstavuje mimoriadne cenné a významné územie z dôvodu výskytu vodného a pri vode žijúceho vtáctva a jedinečnú oddychovú lokalitu na jarnom a jesennom migračnom ťahu.

Lokalita Senné rybníky má rozlohu 1 440 ha a geografickú polohu 48 11´ N, 22 04´ E.
Zahŕňa v sebe Národnú prírodnú rezerváciu, sústavu chovných rybníkov a okolité lúky. Podľa výskumov RNDr. J. Voskára a Mgr. Štefana Danka cez ňu tiahne cca 160 druhov a na nej hniezdi vyše 50 druhov vtáctva.

Bohatstvo druhového výskytu vtákov dalo podnet na zaradenie tejto lokality medzi významné vtáčie územia (IBA - Important Birdś Areas) a v roku 1990 aj mezdi Ramsarské lokality. Na území NPR Senné rybníky platí najprísnejší piaty stupeň ochrany a na území ochranného pásma štvrtý stupeň ochrany.

Po vybudovaní rybničnej sústavy v Iňačovciach, pozostávajúcej z 28 hospodárskych rybníkov sa rybnikárstvo stalo dominantným prvkom v tejto oblasti.
Hlavnými chovanými druhmi rýb sú kapor, amur, tolstolobik, sumec, šťuka a iné. Vo vyčlenených rybníkoch si prídu na svoje aj milovníci športového a rekreačného rybolovu.

 

Vyhliadkové veže Iňačovce - Senné

 

V Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Senné-rybníky naberá projektový zámer, Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Slovenskej ornitologickej spoločnosti(SOS)/BirdLife Slovensko, reálne kontúry. Po náučnom chodníku z obce Iňačovce do Senného tu v rámci projektu LIFE - Ochrana Chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku, „vyrástla“ prvá z troch vyhliadkových veží. Na rozlohe viac ako 2 500 hektárov by do konca roka mali vyrásť ešte ďalšie dve.

 

Lepší výhľad

 

K veži sa dostanete po náučnom chodníku z Iňačoviec. Chodník si určite zamilujú tí, čo majú radi dlhé prechádzky. Z konečnej autobusovej zastávky v Iňačovciach to celé trvá cca 50 minút. Od manažéra Chráneného vtáčieho územia Senné Jána Uhrína sa dozvedáme, že veža je vysoká 9,5 metra. Človek na nej stojí vo výške asi päť a pol metra. Je preto odtiaľ veľmi pekný výhľad na celú rezerváciu a okolitú krajinu. Druhá veža bude podľa jeho slov ponúkať ešte lepší výhľad. Z jej plošiny uvidíte južnú časť rybničnej sústavy a priľahlé mokrade, ktoré tu ornitológovia obhospodarujú spôsobom výhodným pre vodné vtáctvo. Miesto ako stvorené na pozorovanie vtákov. Projekt realizovaný ŠOP SR a SOS/BirdLife Slovensko beží už piaty rok a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Vyhliadkové veže sú súčasťou celého projektu, ktorý je zameraný aj na revitalizáciu lúk v okolí rybníkov a úpravu ich vodného režimu. K existujúcej trase náučného chodníka pribudne čoskoro ďalšia sedemkilometrová vetva z NPR Senné-rybníky do obcí Blatné Remety a Blatná Polianka. Pri druhej menovanej vyrastie posledná, tretia veža.

 

Nedocenené bohatstvo

 

Rybničná sústava s rozlohou viac ako sedemsto hektárov sem každoročne priláka viac ako 280 druhov vtákov. To je vyše 80 percent druhov vtákov z územia celého Slovenska. „Nám ide hlavne o to, aby sa región rozvíjal a to v súlade s potrebami ochrany prírody, lebo v zahraničí takéto lokality dobre fungujú a priťahujú tisícky ľudí“, približuje Ján Uhrín. Cieľom našich ornitológov a ochranárov je vybudovať priaznivé podmienky pre tiahnuce, ale aj tu hniezdiace druhy vtákov. Podobnú lokalitu so sústavou rybníkov majú u našich južných susedov v Maďarsku, v Národnom parku Hortobágyi – Puszta. Je to najväčšia prírodná trávnatá pusta v Európe, ktorá nevznikla vďaka vyklčovaniu lesov. Patrí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ročne privíta tisíce turistov. Na takýto záujem ľudí si však určite musíme počkať. Bodaj by nie, keď v blízkosti vtáčieho územia sa nenachádza žiadna reštaurácia ani ubytovanie. V Rakúsku má Národný park Neziderské jazero - Seewinkel (tiež rezervácia podobná tej našej), vybudovanú celú infraštruktúru pre športy, relax. Samozrejmosťou sú reštaurácie, ubytovanie. Ide o chvályhodný projekt, ktorý však podľa slov Jána Uhrína nebude vyzerať na spôsob našich susedov hneď o rok dva. „Keď ľudia vidia, že z toho majú profit, tak si to začnú viac vážiť. Tým pádom aj chrániť. Agroturistika je určitým spôsobom ochrana tých vtákov“, uzavrel odborník.

 

Európske dni sťahovavého vtáctva

 

V závere nášho rozhovoru nás všetkých Ján Uhrín v sobotu 2.10.2010 pozýva na slávnostné uvedenie prvej vyhliadkovej veže do prevádzky, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Európskych dní sťahovavého vtáctva. Pre záujemcov bude pripravený aj odvoz z Košíc a  Michaloviec, ktorý finančne podporila Nádácia pre podporu občianskych aktivít v rámci projektu: „Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom poznávania vtáctva“. Odporúčame, aby sa záujemcovia prihlásili na tel. čísle 0904 561 317 a rezervovali si miesta. Akcia je bezplatná. Odchod autobusu spred autobusovej stanice v Košiciach je o 9.30 hod. a z autobusovej stanice v Michalovciach o 11.30 hod. Viac informácii sa môžete dozvedieť na stránke www.vtaky.sk