Informácie o nás

  •  sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  •  služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych
  •  obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  •  poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  •  poradenstvo v rozsahu voľných živností
  •  agroturistika
  • chov rýb
  • predaj, preprava zivych ryb

Ako sme vznikli???

Zakladateľ

Ing.Ľudovít Janošov

 

 

 Lepšie zhorieť, než vyhasnúť! 

Kurt Cobain

 

História projektu

Tento projekt vznikol...