chov, predaj, preprava živých rýb

Anketa

Páčia sa Vám naša stránka?

ÁNO (170)
63%

NIE (61)
23%

NEVIEM (39)
14%

Celkový počet hlasov: 270

Novinky

23.11.2016 17:39

Informácie pre návštevníkov

Vianočný predaj kapra z dvora rybárskej farmy v HRHOVE. Objednávky tu
17.04.2012 17:38

citát

Náhodný citát  Nie je pravda, že láska je súčasťou života, lebo láska je sám život.  Hermann Kutter  

 

Hrhovské rybníky

 

 

Hrhovské rybníky sa nachádzajú v okrajovej casti Chránenej krajinnej oblasti – biosférickej rezervácie Slovenský kras a predstavujú mokrad medzinárodného významu. Sú súcastou Významného vtácieho územia Slovenský kras, uznaného celosvetovo rešpektovanou ochranárskou organizáciou BirdLife International.

Rybníky boli vybudované v pätdesiatych rokoch 20. storocia na mieste niekdajších rozlahlých mocarísk. Rozprestierajú sa na ploche 250ha v nadmorskej výške 193m a patria do povodia Bodvy, presnejšie do povodia potoka Turna. Sú napájané z krasovej vyvieracky Velká hlava. Stojaté vody dosahujú hlbku do 2 m (miestami viac), s mierne kolísajúcou hladinou. Využívajú sa na chov rýb - hlavne kaprov 70 % a 30 % tzv. doplnkove ryby.

V oblasti sa nachádza 121 druhov vtákov, 49 druhov bezstavovcov, 20 druhov cicavcov, 14 druhov vážok a sidielok, 6 druhov obojživelníkov a 3 druhy plazov.

Ku keške sa dá dostat po hrádzi medzi velkým a malým rybníkom. Je jedno ci použijete panelovú cestu na strane Maleho Hrhovského Rybníka lebo prašnú spevnenú cestu na strane Velkého. Nedaleko kešky sa medzi oboma rybníkmi nachádza betonový „akvadukt“ , ktorý vám pri troche šikovnosti poslúži ako most medzi týmito cestami.

Zdroje: www.seps.sk ; www.sopsr.sk ; www.regionkosice.com, www.fatbirder.net

Hrhov Great and Small Ponds are situated at the border of the protected area – Slovak Karst and represents wet land of an international importance. They are an integral part of Important Bird Area (IBA) of Slovak Karst.

The ponds were established in the fiftieth and cover the area of 250-hectare at 193m above sea level. They belong to Bodrog river basin, more accurately to Turna river basin and are supplied by the karst spring Velka hlava (The large head). The still water is up to 2m deep (at some placies deeper). The ponds are used commercially for fish-farming.

The area boasts 121 bird, 49 invertebrate, 20 mammal, 14 dragon- and damselfly, 6 amphibian, and 3 reptile species.

You can reach the cache following the embankment between The Great and Small Ponds. Whether you choose the panel road at the side of the Small pond or gravel road at the side of the Great Pond its up to you. Not far from the cache there is a concrete aquaduct that connects the two ponds. With a little skill it can be used as a bridge between the two roads.

Sources: www.seps.sk ; www.sopsr.sk ; www.regionkosice.com, www.fatbirder.net

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Rybárstvo Zemplín s.r.o. Kostolné námestie 10
071 01 Michalovce
+421 905 476 664
056 / 64 801 30